Иван Иванов » Новости

תחזית אסטרולוגית

Иван Иванов6 мая, 21:33

תחזית אסטרולוגית לפי תאריך לידה (טרנסצ ' יטים) זו המלצה אסטרולוגית מדויקת לשבוע הנוכחי רק בשבילך!

.

.

תחזית אסטרולוגית אינדיבידואלית שונה מיסודה מהתחזיות הכלליות עבור אנשים בעלי אותו סימן של גלגל המזלות, אשר מתפרסמים באינטרנט והתקשורת, אשר לוקחת בחשבון רק את מיקום השמש בשלט, לא כולל תארים וכוכבי לכת אחרים. התחזית האסטרולוגית המוצגת מבוססת על ההשוואה של טבלת הטבע שלך עם מפה המצוירת בזמן אמת (המיקום הנוכחי של כוכבי הלכת).

.

התחזית האסטרולוגית לפי תאריך הלידה מנתחת את ההשפעה של כוכבי לכת מתקדמים על הנקודות הרגישות של ההורוסקופ הטבעי שלך, בוחנת את ההיבטים של כוכבי הלכת במעבר לכוכבי הלכת של ההורוסקופ הטבעי שלך.

.

התחזית האסטרולוגית האינדיבידואלית מחשיבה אזורים שונים בחיים, המאפשרת לך לכסות כמעט את כל תחומי העניין שלך: אהבה ומשפחה, עסקים וקריירה, פעילות אינטלקטואלית, ובריאות. התחזית האסטרולוגית לשבוע מצביעה על תקופות חיוביות ושליליות, כמו גם אירועים סבירים. לדעת את התחזית האסטרולוגית במשך שבוע, תוכל להימנע ממצבים רבים של עימות ולהשתמש בהזדמנויות בצורה יעילה יותר.

.

תחזית אסטרולוגית לפי תאריך הלידה תעזור לך להבין איך הכי טוב לפעול במצב נתון במונחים של השפעת כוכבי הלכת עליך באופן אישי!


Печать